Brdy

Běžecké trasy

Více jak 70 km dlouhé pohoří Brdy se nachází jihozápadním směrem od našeho hlavního města. O Brdech můžeme říci, že jsou tvořeny třemi částmi. Vydáme-li se výše zmiňovaným směrem, tedy jihozápadním od Prahy, narazíme nejprve na část zvanou Hřebeny. Dále pak za údolím řeky Litavky najdeme nejvyšší tyčící se kopce celé vrchoviny, tedy Střední Brdy. V dnešní době se na převážné většině tohoto území nachází Vojenský újezd Brdy. Pod státní silnicí spojující dvě krásná městečka Poříčí, nyní zvané Spálené, a Rožmitál pod Třemšínem, najdeme tu část poslední, tzv. Jižní Brdy. Někdy se v literatuře uvádí, že do brdské krajiny náleží ještě přírodní parky Trhoň a Radeč. O krásách těchto hor se píše a mluví v mnoha publikacích, knihách a nyní i díky záměru armády Brdy opustit i v médiích. Je jasné, že když o Brdech mluvíme jako o pohoří, mimochodem nejvyšším středočeském, nemůžeme opomenout i sportovní vyžití, které zde lze provozovat. Naše stránky se věnují především aktuálním informacím pro vyznavače běžeckého lyžování.


Úkolem tohoto článku je shrnout a charakterizovat běžecké lyžařské trasy na Brdech. Jestli se vůbec dá o trasách v pravém slova smyslu mluvit. Stopy se na celých Brdech totiž nikterak strojově neupravují. To ale neznamená, že neexistují. Mnoho hobby lyžařů za pěkného počasí a ideálních sněhových podmínek vyraží pravidelně do svahů a kopců Brd a stopy se tak vyjíždějí. Existuje řada známých i méně známých nástupních míst do stopy. Ty jsou poměrně kvalitního charakteru. Nutno si ale uvědomit, že Brdské lesy jsou především hospodářské, a proto je mnoho lesních cest za tímto účelem pravidelně prohrnováno. Ba dokonce i často posypáváno. Zejména v oblasti Středních Brd je to takový "souboj" běžkařů s cestáři. Proto mohou trasy pro běžkaře poskytovat i jistou dávku adrenalinu. Další společnou vlastností je ten fakt, že trasy nejsou vyjma turistického značení pěších stezek KČT a cyklostezek nikterak jinak značeny. V oblasti Středních Brd to tak chce jistou dávku znalostí lokality. Ideální volbou pro vyznavače backcountry lyžování (touringu) jsou také právě Brdy. Nahrává tomu fakt opuštěnější krajiny, kde třeba za celý den nepotkáte živáčka. Obzvlášť za méně příznivého počasí. Můžete se tak toulat po horských hřebenech, hlubokých lesích nebo naopak zasněžených pláních. Jistou dávku dobrodružství přináší také to, že nahoře v kopcích se vlastně ani nenachází žádná možnost stravování. Snad mimo rozhlednu na Studeném vrchu na Hřebenech. Běžkař si tak musí nést vše potřebné na zádech v batohu. Občerstvení a veškerý další servis je tak zajištěn v obcích na obvodu pohoří. Níže v tomto článku se budeme snažit charakterizovat běžecké lyžařské trasy v jednotlivých částech vrchoviny.


Díky své nadmořské výšce jsou vzhledem ke sněhovým podmínkám lyžařsky nejideálnější Brdy Střední. Bohužel nebo možná bohudík valná většina území náleží Vojenskému újezdu Brdy. Což tak trošku lyžařské trasy omezuje. I přesto lze najít několik pěkných tras především v okolí Padrťských rybníků s výchozími body ať už od Rokycan z obcí Trokavec a Skořice, nebo od pomezí Jižních a Středních Brd z obcí Míšov a Teslíny - nejvýše položená obec v Brdech.
Další povolenou oblastí vhodnou na lyžařské výpravy je oblast Malé a Velké Třemošné nad obcí Orlov nedaleko města Příbram. Pokud máte to štěstí a jste držiteli "propustek" vstupu na území Vojenského újezdu Brdy, zajímavou běžkařskou oblastí pro Vás je určitě hřeben směřující východním směrem od vrcholu Praha ke Sv. Jánu až na vrchol Malého Toku. Ideálním výchozím bodem, tedy místem nástupu do stopy, je pak pro Vás obec Nepomuk, ten u Rožmitálu pod Třemšínem.
Velmi hezká, ale zároveň exponovaná, je přejezdová trasa z horního pakoviště v obci Orlov, k rozcestí pod vrcholem Velké Třemošné, dále nahoru na hřeben a k vrcholu Malé Ohrádky, severním směrem pak na nejvyšší brdský vrchol Tok (865 m.n.m.). Touto magistrálou je pak možno pokračovat přes vrchol Houpáku k letišti pod Hejlákem a pak dolů do obce Zaječov. Všechny výše uvedené frekventované a logicky tak lyžaři "udržované" trasy vždy začínájí u oficiálního parkoviště.
Jinak lze samozřejmě o středobrdských běžeckých lyžařských trasách obecně říci, že převládají vyjeté klasické stopy, které se střídají s často prohrnutými úseky lesních cest - ideální skateařské úseky. Ty bývají však na hlavních tazích, kterým se výše uvedené trasy povětšinou úplně vyhýbají, často i posypány. Může se tak stát, že budete muset třeba i lyže sundavat. Některé úseky tras vedou po značených pěších trasách a cyklostezkách (především ve zpřístupněných oblastech VÚ Brdy), mimo zpřístupněné oblasti nejsou trasy nikterak značeny.
Střední Brdy jsou určitě také nejzajímavější z hlediska backcountry lyžování. Je ideální připravit si lyže, nastudovat trasu, sbalit si batoh s jídlem a mapou a ráno vyrazit čerstvým prašanem na hřebeny pohoří. Celý den se toulat na lyžích a večer sjet dolů do údolí za civilizací.


Nemalé lyžařské možnosti nám také skýtají Brdy Jižní. Nemají sice už tak vysokou nadmořskou výšku jako Střední Brdy, nicméně i přesto najdeme na mapě dvě 800vky. Třemšín a Marásek. Výhodou celé této části Brd je jejich turistické značení. Odpadá tak strach ze zabloudění. Navíc se v okolí Třemšína dokonce nachází několik oficiálně značených lyžařských tras. Lesníci zde jsou také k běžkařům přívětivější. Cesty jsou sice také prohrnovány, nicméně citlivě, tzn. ne na asfalt. Vznikají tak na mnoha úsecích ideální skateařské trasy. Navíc odpadá i posyp. I přes jejich přístupnost, zde najde běžkař klid.

Ideálním místem pro nástup do stopy je parkoviště v nejvýše položené obci Brd, tedy Teslínech. Odtud máme několik možností tras. Ať už okružní směrem k Třemšínu a zpět, případně také s možností navštívení Marásku, nebo přímo směr Marásek a zpět. Trasy lze libovolně zkracovat nebo naopak prodlužovat. Zkrátka každý běžkař má možnost snadno si přizpůsobit trasu své aktuální fyzické kondici. V celých Jižních Brdech je mnoho krásných a turisticky zajímavých cílů. Rozhlednou na Třemšíně počínaje a krásnou horskou hřebenovkou Hengst - Holý vrch - Křemel - Třemšín konče. Velmi hezký úsek se také nachází v okolí přírodní rezervace Getsemanka. I na Jižních Brdech se můžeme toulat backcountry stylem.