Bratři Weilové

Příbramská firma bratří Weilů začala působit v roce 1889. Zakladateli byli Karel Reichner, obchodník se dřevem na Březových Horách, a Josefa Weilová (*1858 Trhové Dušníky, + 1942 Terezín). Předmětem podnikání byla „Výroba a prodej náhrobních věnců z perel, růženců, jich součástek a poutnického zboží“. V letech 1903-1912 se do řízení firmy zapojil Josefin manžel David Weil (*1852 Vysoká u Příbramě, +1912 Příbram). V roce 1919 se podnik stal firmou rodiny Weilů pod názvem „Bratří Weilové a spol., továrna poutního a kovového zboží v Příbrami čp. 134/IV“. Společníky se později staly děti Weilových: Oskar (*1892, +1945 Londýn), Leo (*1883, +1942) a Marta (*1886, + po 1967) provdaná Raková. Další syn Otto (*1884, + po 1921 Praha) od roku 1909 vlastnil firmu Otto Weil & Co. - továrna na výrobu kovového zboží v Příbrami čp. 191/V, která produkovala převážně zrcadla.

Roku 1940 nařídily okupační orgány nad tímto židovským majetkem vnucenou správu, v květnu továrnu převzal národní správce. Část rodiny Weilů zahynula v koncentračních táborech. Roku 1948 byl podnik znárodněn a začleněn do firmy Rudné a tuhové doly Příbram, vymazán z obchodního rejstříku byl v roce 1957.

Hlavním předmětem podnikání firmy bylo poutní zboží podle katalogů nebo na konkrétní objednávku. Zboží odcházelo téměř do celého světa (do USA, Itálie, Rumunska, Jugoslávie). Záhy se vyvážela většina produkce. O výrobky později projevovali zájem i obchodníci z Jižní Ameriky, Egypta, Arábie i Středního Východu.

Nová budova továrny byla postavena v roce 1903 a strategicky v blízkosti nádraží. Velmi zajímavá byla personální politika firmy, která se zaměstnancům snažila vycházet do značné míry vstříc, zajišťovala pro ně například i závodní stravování. Zaměstnanci se museli řídit přísným pracovním řádem, ale získali pojištění a další výhody. Počet zaměstnanců se pohyboval zhruba od padesáti do devadesáti.

Zdroj: Pavla Doležalová: Nástin historie Továrny bratří Weilů na poutní a kovové zboží v Příbrami. Podbrdsko XX, 2013, s. 108-138.

Zpracovala: PhDr. Věra Smolová, ředitelka SOA Příbram