Bohuslav Mikenda (1860-1928)

 

Narodil se 24. srpna 1860 v Jičíně. V letech 1890-1924 vyučoval na příbramském gymnasiu latinu, řečtinu a němčinu. Byl sběratelem a mecenášem umění, členem podpůrných spolků pro studenty a zakladatelem vlastní studentské nadace. Ve svém domě ve Fibichově ulici založil galerii, kterou odkázal městu Příbrami. Žádnou jinou obrazovou galerii totiž město nemělo. Koncem čtyřicátých let byla galerie otevřena pro veřejnost. Rada Místního národního výboru ji však v roce 1950 zrušila a v Mikendově vile byly umístěny dětské jesle.

Mikendova sbírka obsahovala vedle průměrných prací i díla předních českých výtvarníků, byl zde zastoupen například Ludvík Kuba, František Kaván, Antonín Hudeček, sousoší Adam a Eva od Václava Levého. Sbírka pak byla rozptýlena na různá místa, na čtyři desítky děl se například dostaly do zámku v Zalužanech, odkud byly po roce 1989 vráceny. Bohuslav Mikenda zemřel v Příbrami 17. června 1928.

Autorem portrétu B. Mikendy je Karel Beneš.

Zdroj: Jan Karel: Příbram a výtvarné umění. Vlastivědný sborník Podbrdska I/1966, s. 189. Fond ONV Příbram, odbor kultury, 1992.

Zpracovala: PhDr. Věra Smolová, ředitelka SOA Příbram