Bílých skal je v Brdech více. Některé z nich si vyjmenujme. Bílou skálu (721 m) najdeme asi 1 km západně od Lázského rybníka. Jde o malou slepencovou skalku, z jejíhož svahu vyrůstá mohutný vykotlaný dub. Vrchol Bílé skály (659 m) se také zvedá severozápadně nad Strašicemi a je součástí Přírodního parku Trhoň. Je z ní pěkná vyhlídka na západní část Středních Brd.

 

My tentokrát vyrazíme na Bílou skálu (614 m), která se nachází na západním svahu Kamenné směrem k Zadním Bahnům (bývalé cvičiště řízení bojových vozidel). V jejím sousedství se vypínají vrchy Dubina (634 m) a Převážení (607 m). Jedná se o romantické skalisko, ke kterému ovšem turistické trasy nevedou. Od blízké asfaltky sem budeme muset dorazit poměrně hustým kamenitým lesem. 

Na Bílou skálu se můžeme vydat ze Strašic, místní části Hutě. U výchozího bodu najdeme rozebranou a zde opět složenou dřevěnou myslivnu (čp. 390), do roku 1931 stojící na Carvánce. Odtud nejprve k jihu vystoupáme po udržované asfaltce, která se později mění v nezpevněnou výmolovitou lesní cestu, vedoucí nad bývalou vojenskou střelnicí Přední Bahna. Tu míjíme po pravé straně. Cesta se opět změní v asfaltku, směřující k Padrťským rybníkům. Od Strašic ujdeme něco málo přes tři kilometry a ocitneme se již v blízkosti Bílé skály. Ta z cesty není vidět, i když je jen asi 300 m vpravo od ní. Můžeme zde najít nenápadnou lesní cestu, ale i ta se později ztratí. Proto je při první návštěvě dobré použít mapu či GPS. 

Na cestu k Bílé skále se můžeme vydat také z Bukové u Věšína, nejlépe na kole po cyklostezce č. 2273, která nás dovede do její blízkosti. Trasa k Bílé skále odtud měří asi 11 km. 

Při cestě od zmíněné asfaltky se nám nejprve objeví pěkná náhorní partie s mohutnými starými buky, později nad srázem se kroutícími skupinkami borovic. Sejdeme-li níže, můžeme zdola obdivovat rozeklané typicky brdské skládané skalisko, místy pokryté lišejníkem. Vrcholová partie je sice prakticky bez rozhledu, ale komorní, opuštěná, inspirující. Cedulka na jedné z borovic nám potvrdí, že jsme místo neminuli.

 

Mgr. Jaroslav Hodrment

Výlet v kostce

GPS start: Strašice, Hutě 
Oblast: Brdy 
Trasa: mapy.cz/s/mokozefagu 
Délka na Bílou skálu a zpět: asi 7 km 
Typ: pro pěší 
Náročnost: nízká 
Značení: bez značení 
Zajímavosti na cestě: Strašice, bývalá hájovna Carvánka 
Další tipy na výlet: www.brdyapodbrdsko.cz