Báňské ředitelství

Přidat do plánovače +

Východní stranu náměstí T. G. Masaryka uzavírá jedna z nejhonosnějších staveb ve městě.

Kontakty


Městská policie Příbram,
náměstí T. G. Masaryka 121
261 01 Příbram I

www.pribram.eu

Informace

Nejbližší MHD zastávka


nám. T. G. Masaryka

Jedná se o dvoupatrovou administrativní budovu, v omítce bosovanou, s nádherně zdobeným litinovým zábradlím na balkóně nad vstupním portálem, realizovanou v letech 1844 - 47 v empírovém slohu pro vrchní horní úřad, horní úřad a horní soud (teprve později přejmenováno na tzv. báňské ředitelství, horní soud byl zrušen). 
19. dubna 1847 se konalo slavnostní vysvěcení budovy, které provedl příbramský okresní vinklář a jinecký farář Josef Vlček v přítomnosti horních úředníků, úřednictva panství Zbiroh a magistrátu. Na přední straně budovy byl umístěn balkon a nápis s pozlacenými porcelánovými písmeny C. K. BERGOBERAMT UND DISTRICTUAL BERGGERICHT, štít s římským letopočtem 1847 a pozlaceným znakem - orlem. Nyní je však na atice budovy umístěn chybný letopočet MDCCCXXXXVI - 1846.

Dům báňského ředitelství byl v minulosti svědkem mnoha velkolepých hornických parád, roku 1889 tu pobýval v době návštěvy Příbrami při vojenských manévrech následník rakousko-uherského trůnu arcivévoda František Ferdinand d´Este, z balkónu objektu představitelé města v říjnu 1918 slavnostně vyhlásili Československou republiku a v květnu 1945 vítali spojenecké vojáky, kteří se podíleli na osvobozování naší země od nacismu.

Dne 7. 3. 1946 vydalo Ministerstvo průmyslu zřizovací listinu pro Příbramské rudné doly, n. p. Příbram (bývalé Státní doly na stříbro a olovo v Příbrami), a to splatností od 1. 1. 1946. K 14. 8. 1947 byly přejmenovány na Rudné a tuhové doly, n. p., Příbram. Do správy tohoto subjektu patřila všechna česká a moravská ložiska rud neželezných kovů, od roku 1947 i grafitu. V roce 1949 došlo k rozdělení ložisek mezi několik nově vzniklých menších podniků. V Příbrami zůstaly Středočeské rudné doly, n. p., které spravovaly obě ložiška březohorského revíru, po určitou dobu také další rudná ložiska na Příbramsku a částečně i v jiných lokalitách Čech. Od 1. 4. 1958 vznikly sloučením všech dílčích podniků v Čechách Rudné doly, n. p. Příbram.

V letech 1961 - 1989 se v budově báňského ředitelství provádělo několik úprav, místnosti byly například přepaženy sololitovými deskami. Ve slunných místnostech někdejšího bytu představeného vrchního horního úřadu sídlil geologicko-měřický odbor. V 80. letech byly nákladně rekonstruovány kanceláře ředitele RD. 

Od roku 2001 sídlila v budově Správa uranových ložisek, o. z., DIAMO, s. p.  Roku 2006 získalo tuto nemovitou kulturní památku město Příbram. Roku 2008 byly prostory přízemí adaptovány pro potřeby Městské policie Příbram. V roce 2010 byla provedena rozsáhlá přestavba místností v prvním patře na nový zasedací sál městského úřadu.