I letos jsou Brdy připravené pro běžkaře

V čase přípravy tohoto Kahanu na zemi leželo akorát tak neodváté podzimní listí. Protože však v Brdech alespoň po část zimy zpravidla leží i sněhová pokrývka, zveřejňujeme mapu pro milovníky bílé stopy. Město Příbram se už v minulých sezonách domluvilo se správcem většiny pozemků a účelových komunikací, státním podnikem Vojenské lesy a statky, na opatřeních, jež by vedla k tomu, že bude možné některé cesty v Brdech používat pro běžecké lyžování.

Pro všechny běžkaře je důležitá informace, že vyznačená místa na mapě budou bez údržby a jen povrchově prohrnována bez posypu. Celkem jde o přibližně 75 kilometrů tras.

V hřebenových partiích Brd je možné využít tzv. Brdskou lyžařskou magistrálu, která vede ze Zaječova přes Dlouhý vrch, Houpák a Tok na Borské sedlo. Dále pokračuje až k vrcholu Praha do Teslín. Na tuto trasu navazuje řada dalších cest, například v oblasti Třemešná.

Příhodnými „nástupními místy“ do Brd pro vyznavače běžkování budou Teslíny v nadmořské výšce 710 metrů nad mořem, Nepomuk s nadmořskou výškou 690 metrů, Láz (600 metrů) nebo Bohutín (550 metrů). Vhodný může být také Kozičín (600 metrů), Orlov (650 metrů), Obecnice (530 metrů) či Zaječov (520 metrů).

V této souvislosti je třeba upozornit na skutečnost, že nastane-li provozní režim vyvolaný potřebou těžby, mohou být některé komunikace nebo jejich části posypány.

Běžkaři v Brdech by měli mít opět snadnější orientaci, protože v poslední době v této oblasti přibylo další turistické značení, které se dá velmi dobře využít pro orientaci v terénu.

Vše je tedy připraveno. Zbývá jediné – pořádná vrstva sněhové pokrývky.

sdb

Infocentrum

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

Infocentrum otevřeno denně:
červen - září 10.00-17.00 h
říjen - květen 10.00-16.00 h
(kromě 24. – 26.12. a 1.1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek