Hornické muzeum Příbram

Někdejší slávu příbramského dolování připomíná Hornické muzeum Příbram – báňský skanzen na Březových Horách nacházející se v areálu dolu Vojtěch, Anenské šachty a Ševčinského dolu.

Podrobnosti

Otevírací doba


leden–březen: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin
duben: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin
květen–červen: úterý–pátek 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin; sobota–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin
červenec–srpen: úterý–neděle 9–18 hodin, poslední prohlídka v 17 hodin, do vybraných expozic v 17.30 hodin
září–říjen: úterý–neděle 9–17 hodin, poslední prohlídka v 16 hodin
listopad–prosinec: úterý–pátek 9–16 hodin, poslední prohlídka v 15 hodin
- jindy po předchozí dohodě (pro hromadné skupiny)
- v období od 1. listopadu do 31. března je ve státní svátky zavřeno - výjimky budou oznámeny

Parkování


zdarma

Kontakty


Hornické muzeum Příbram
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory

info@muzeum-pribram.cz
+420 318 626 307
+420 318 633 138
www.muzeum-pribram.cz

Informace

Nejbližší MHD zastávka


Břez. Hory, nám. J. A. Alise

Nejbližší občerstvení


Galerie Café U Modré kočky
Pizzeria a restaurace Atollo
Restaurace na Vršíčku
Cukrárna Hájek a Hájková

Počtem historických objektů s expozicemi se stalo toto muzeum největším hornickým muzeem v České republice.

Expozice umístěné v historických provozních a správních objektech přibližují bohatou montánní minulost spjatou s těžbou stříbra, uranu a dalších rud. Muzeum umožňuje jízdu hornickým vláčkem po povrchu i podzemím, prohlídky několika kilometrů štol, fárání výtahem, jízdu po skluzavce k obřímu vodnímu kolu, seznámení s unikátními parními těžními stroji a rozsáhlou mineralogickou sbírkou či havířským folklorem.

Jednotlivé expozice v Příbrami – Březových Horách prezentují veřejnosti dějiny zdejšího hornictví a hutnictví od pravěku (doby Keltů) až do současnosti, seznamují s báňským národopisem a zároveň nabízejí prohlídku unikátních mineralogicko-geologických vzorků z březohorského stříbrorudného revíru, příbramského uranového ložiska a podbrdské železářské oblasti. K nejvzácnějším exponátům se řadí státem chráněné technické památky - parní těžní stroj Vojtěšské šachty z r. 1889, parní těžní stroj dolu Anna z r. 1914, důlní kompresor z dolu Generál Štefánik z r. 1928 a vodní kolo dolu Drkolnov z 19. století, montánní památka mezinárodního významu.

Prohlídka všech expozic trvá 3 hodiny, je možné si však vybrat i jednotlivé výstavnické celky. Mezi největší atrakce patří možnost vstoupit do podzemí a projet důlním vláčkem přes 260 m Prokopskou štolou až k ústí nejhlubší jámy v březohorském rudním revíru – Prokopské jámy z r. 1832 hluboké 1600 m, která zároveň patří k nejhlubším ve střední Evropě.Dále je možné absolvovat podzemím 330 m dlouhou Vodní štolou Anna z 18. století cestu mezi dolem Anna a Vojtěch. Na odvalu Ševčinské šachty prezentuje muzeum expozici důlní techniky Uranových a Rudných dolů Příbram, používané od 2. poloviny 20. století do současnosti. Další atrakcí je prohlídka vodního kola v podzemí dolu Drkolnov z 19. století.


Vstup do podzemí je z bezpečnostních důvodů věkově omezen:
- pro děti od 3 let je umožněn vstup do podzemních expozic: Vodní štola Anna, Jízda důlním vláčkem Prokopskou štolou dolu Anna, Jízda hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem,
- pro děti od 6 let je navíc umožněn vstup do podzemních expozic: Vodní kolo dolu Drkolnov, Wasserlauf - vodní patro na dole Anna, Komora vodního kola v podzemí dolu Anna.

Pro návštěvu podzemí je doporučeno teplejší oblečení a pevná obuv.