Naučná stezka Padák  

V příbramském lesoparku Padák si můžete projít naučnou stezku s jedenácti zastaveními, která vás seznámí s funkcemi krajiny a lesa v ekosystému. Prostřednictvím informačních tabulí se seznámíte s přírodními ději, jako jsou fotosyntéza, vodní režim, vady dřeva, určování letokruhů, poznávání listnaných a jehličnatých dřevin, s potravním řetězcem a dalšími zajímavostmi. Tabule také hravou formou informují o práci v lese během celého kalendářního roku. Na stezce se také nacházejí hrací a poznávací prvky. Trasa naučné stezky měří cca 2,7 km.

Infocentrum

Informační centrum

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

otevřeno denně 10 - 16 hodin
(kromě 24., 25. a 26. 12., 1. 1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek