Po stopách
Františka Drtikola

První český fotograf, který získal světové uznání již za svého života. Jeho fotografie obohacují sbírky nejvýznamnějších světových galerií. Vydejte se na procházku po příbramských stopách Františka Drtikola.

1. ATELIÉR

Narodil se 3. března 1883 v Příbrami v rodině obchodníka Františka Drtikola a jeho ženy Marie, rozené Opplové. Po neúspěšném studiu gymnázia se v letech 1898–1901 vyučil fotografem u Antonína Mattase. Svůj první ateliér otevřel v roce 1907 v Příbrami. Bylo to krátce po absolvování odborné školy „Lehr und Versuchsanstalt für Photographie“ v Mnichově a následné vojenské službě.

2. DŮL VOJTĚCH

Z období příbramského ateliéru pocházejí fotografie ovlivněné secesí přelomu století. Tak jako jeho další práce se vyznačují nejen citovou a myšlenkovou hloubkou, ale zároveň výtečným technickým zpracováním. Jsou to krajinné kompozice, žánrové scény i portréty. Na tradici místa navazují jeho snímky zachycující horníky při práci v podzemí. Z Příbrami pocházejí také rané autorovy akty, zřejmě první fotografie tohoto druhu v Čechách.

3. SVATÁ HORA

Religiozita města se staletou tradicí mariánských poutí na Svatou Horu byla jedním z východisek Drtikolova celoživotního hlubokého zájmu o duchovní témata a filozofii.


Otevření vyhlášeného ateliéru v Praze ve Vodičkově ulici je datováno rokem 1912. Zde vznikaly slavné psychologické portréty řady významných osobností kultury a veřejného života (T. G. Masaryk, Edvard Beneš, Alfons Mucha, Paul Vallery, Thákur a další), i množství jedinečných aktů. S počátkem pražské praxe je spojena také spolupráce s Augustinem Škardou (album Z dvorů a dvorečků staré Prahy).

V letech po I. světové válce dokázal fotograf svoji práci inovovat a obohatil ji o vlivy expresionismu, futurismu, kubismu, purismu a abstrakcionistických tendencí. Světového uznání si vydobyl v druhé polovině dvacátých let, kdy se na mnoha výstavách v Evropě i Americe prezentoval jako čelný představitel stylu art deco ve fotografii. V roce 1925 získal cenu Grand Prix na Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži. Zde také v roce 1929 bylo vydáno album aktů Les nus Drtikol.

4. HŘBITOV

V první polovině 30. let začal pracovat s papírovými a dřevěnými modely a vytvářel meditativní kompozice. Jeho pozornost se čím dál častěji obracela k duchovním naukám Východu. V roce 1935 fotografickou činnost ukončil, archiv více než 5 000 prací předal Uměleckoprůmyslovému muzeu v Praze. V dalších letech žil v ústraní na pražském Spořilově, věnoval se překladům duchovní literatury z němčiny, zapisování vizí a myšlenek, józe, buddhismu a výuce duchovních přátel. V kresbě a grafice zpracovával symbolistní náměty, maloval obrazy, ve kterých chtěl zachytit své pocity z meditací. Zemřel 13. ledna 1961 v Praze, pohřben je v rodné Příbrami.

5. GALERIE FRANTIŠKA DRTIKOLA PŘÍBRAM

V roce 2000 byla galerie v Zámečku-Ernestinu, zřízená městem Příbram, pojmenována po Františku Drtikolovi. Součástí výstavních prostor je stálá výstava, věnována životu a dílu slavného rodáka, jehož rozsáhlé umělecké dílo i lidský osud zůstávají stále zdrojem nových inspirací.Zpracovala: Hana Ročňáková