Kolem Padrťských rybníků vede nová stezka a Jindřichova skála je přírodní památkou

Před koncem roku Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky oznámila dvě novinky, které se týkají Brd. Jde o vyhlášení naučné stezky Okolím Padrťských rybníků a přírodní památky Jindřichova skála.  

Chráněná krajinná oblast Brdy má novou naučnou stezku, která návštěvníky provede po turisticky oblíbeném okolí Padrťských rybníků. Před vánočními svátky o tom informovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR).

 

Připomínka přírodních hodnot i lidského osídlení

Stezka má celkem 13 zastavení, čtyři klasické velké informační panely a devět malých kovových panelů, umístěných na solitérních kamenech, které jsou příspěvkem k zachování nezastavěné krajiny CHKO. Tabule se věnují především přírodním hodnotám území. Okolí Padrťských rybníků však bylo výrazně formováno i prací lidí, kteří tu žili v dnes již neexistujících obcích Padrť, Přední a Zadní Záběhlá a Kolvín. Těm jsou věnovány velké panely umístěné v místech, kde dříve stávaly vesnice. Panely i tabule jsou doplněny QR kódy, pod kterými se skrývají další rozšiřující informace ke každému tématu, např. kroniky zaniklých obcí. 

Vzhledem k tomu, že Brdy jsou odlehlou a členitou krajinou, může se stát, že signál mobilních operátorů potřebný k zobrazení obsahu QR kódů nebude u všech zastavení k dispozici. Mnohdy stačí po načtení QR kódu popojít pár kroků a obsah se zobrazí. V obzvláště nepříznivých podmínkách lze QR načíst do svého mobilního zařízení a obsah prohlédnout doma. Jednotlivá zastavení stezky je možné procházet v libovolném pořadí, návštěvníci si mohou sami vybrat, kde na stezku nastoupí a kolik zastavení si prohlédnou. Naučná stezka Okolím Padrťských rybníků, která naplňuje Interpretační plán CHKO Brdy, byla vytvořena AOPK ČR a Správou CHKO Brdy.

 

Skalní srub mezi přírodními památkami

Další novinkou, která se týká Brd, je zařazení Jindřichovy skály mezi přírodní památky. Jindřichova skála je skalní „srub“ s kolmou stěnou a kamenným mořem. Pro Brdy jsou takové skalní útvary typické. Přírodní památka má rozlohu pěti hektarů a je prvním maloplošně chráněným územím ve Středních Brdech. 

Skalní srub vznikl zvětráváním a postupným odlamováním skalních bloků. S výškou stěny 21 m patří k těm nejvyšším v Brdech. Kamenné moře pod ním je zvláštní svou rozlohou i velikostí skalních bloků. Tvoří je prvohorní slepence, tvrdá a kyselá hornina. Domov tu má řada druhů lišejníků, kterým vyhovují osluněná suťová pole. Nacházejí tu dobré životní podmínky v podobě dostatku světla a menší konkurence ostatních rostlin, které nedokážou prosperovat v drsných podmínkách balvanité suti. 

„Lišejníkovým porostům v suti nesvědčí sešlapávání. Jsou to dlouhověké organismy a rostou jen velmi pomalu. Děkujeme proto všem turistům a horolezcům za pochopení pro tyto malé obyvatele a za respektování zákazu vstupu do sutí a na skalní stěnu. Na jednu z nejkrásnějších vyhlídek v Brdech, odkud můžeme přes údolí Červeného potoka obdivovat hrad Valdek a za ním křivoklátské kopce, se dá pohodlně dojít po turistické značce z Malé Vísky u Hořovic,“ řekl Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy. 

Přírodní památka Jindřichova skála byla vyhlášena 10. prosince s účinností na Štědrý den, 24. prosince 2019.

red

Infocentrum

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

Infocentrum otevřeno denně:
červen - září 10.00-17.00 h
říjen - květen 10.00-16.00 h
(kromě 24. – 26.12. a 1.1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek