Alej svobody 13. 11.

Výsadba čtvrté Aleje svobody je naplánována na 13. listopadu 2021. Nová alej vznikne podél polní cesty z osady Vojna k osadě Zavržice a Památníku Vojna. Jeden ze stromů bude symbolicky vysazen přímo v areálu samotného památníku.

Město Příbram zvítězilo v grantové výzvě Nadace Partnerství, která již počtvrté organizuje v rámci projektu Sázíme budoucnost putovní výsadbu symbolických sametových alejí. U bývalého vězeňského zařízení pro politické odpůrce komunistického režimu Vojna u Lešetic díky tomu vyroste Alej svobody. Výsadba je naplánována na 13. listopadu.
Vznik aleje může veřejnost podpořit účastí na samotné výsadbě nebo prostřednictvím veřejné sbírky. Registrovat se jako dobrovolník i přispívat je možné přímo na stránkách nadace: www.sazimebudoucnost.cz/Alej-svobody

Jak se můžete zapojit?

  • Kupte si metr v Aleji svobody za 500 Kč, 
  • kupte si jeden strom za 5 000 Kč, 
  • přispějte libovolnou částkou na zakoupení stromů a organizační zajištění výsadby, 
  • přidejte se se svou firmou, obcí či organizací k partnerům akce, napište nám na info@sazimebudoucnost.cz
  • založte dárcovskou výzvu se svými kolegy, zaměstnanci či klienty. 

Výtěžek ze sbírky bude využit na organizační zajištění výsadby, na zakoupení stromů, výsadbové práce, odborný dohled a zajištění nářadí. Vznik aleje mohou lidé podpořit prostřednictvím veřejné sbírky.

Další články: