Přes Brdy za Antonínem Dvořákem

Do probuzené jarní přírody pozveme tentokrát cyklisty. A protože je duben a probíhá už 50. ročník Hudebního festivalu Antonína Dvořáka, připomeneme si i tohoto významného skladatele. Naši vyjížďku do Brd zpestříme ještě návštěvou Vysoké u Příbrami, kde řadu let slavný komponista pobýval a tvořil. Protože se budeme pohybovat také „civilizovanou“ krajinou, můžeme cestou využít i několika občerstvení – dvou v Lázu, hospůdku U Cempírků na Vysoké a restaurací v Třebsku. Cesta je v základní variantě dlouhá 33 km, ve zkrácené a méně kopcovité variantě, jen 26 km.

Délka: 33 km, zkrácená: 26 km.

Náročnost: delší varianta – středně těžká; krátká varianta – lehká

Profil trasy (delší varianta):

Klíčové body na cestě:

Č.bodu

Název, nadm.výška

GPS souřadnice

Km

1

NS Lesopark Litavka, Lazec.mlýn, 509m

49.6783144N, 13.9764081E

1,5

2

Vysokopecký ryb., Důl Rudolf, 547m

49.6654553N, 13.9559589E

3,8

3

Háj.U Slaniny, 650m

49.6779117N, 13.9343508E

6,2

4

VN Pilská, pod hrází, 670m*)

49.6785225N, 13.9123783E

7,8

5

Rozc. U Pilské studánky, 697m

49.6811050N, 13.9005336E

8,9

6

Skelná Huť, 715m, TB č.16

49.6701078N, 13.8790975E

11

7

Rozc. Havelská/Andělská, 755m

49.6531625N, 13.8607081E

14,2

8

Láz, rest. U Dubu, 592m

49.6523011N, 13.9128717E

18,6

9

Rozcestí na Rožmitálské silnici, 571m

49.6498631N, 13.9324197E

20

10

Vysoká u Pb., zámeček, 608m

49.6368853N, 13.9409919E

22

11

Třebsko, rest., 530m

49.6255131N, 13.9679322E

24,5

12

Rozc. Pod Vojnou, 593m

49.6370903N, 13.9923081E

27,6

13

Žežice, Beránky-rozc., 604m

49.6562986N, 13.9913425E

30

14

Hypermarket Albert, 534m

49.6663894N, 13.9997217E

31,3

Vysvětlivky:
Proloženě – klíčové body společné pro delší i kratší variantu; *) - odbočuje kratší varianta; TB – traumabod

Popis trasy: Start i cíl na nám.17.listopadu. Jedeme ke stadionu 1.FK a u Lazeckého mlýna (1) uhneme na Naučnou stezku Lesoparkem Litavka. Po ní až k hrázi Vysokopeckého rybníka a dál k bývalému dolu Rudolf (2), kde uhneme na silničku do Kozičína. Jím projedeme a dál mírně stoupáme k háj. U Slaniny (3). Zahneme vlevo a jedeme až pod hráz Pilské nádrže (4) – zde je možné odbočit po cyklotrase č. 8198 a lesní cestě Struhy do Lázu (8) a cestu si zkrátit o nejkopcovitější (ale nejhezčí) část. Hlavní trasa pokračuje po modré tur. značce k rozc. U Pilské studánky (5) a s modrou vede na Skelnou Huť (6). Dál pokračujeme po modré po Brdecké a Havelské cestě až na rozcestí s Andělskou cestou (7) a cyklotrasou č. 8190. Po cyklotrase klesáme vlevo do Lázu (8) a jedeme na křižovatku s Rožmitálskou silnicí (I/18, bod č. 9). Tu překročíme a neznačenou, ale pěknou lesní cestou jedeme až k zámečku na Vysoké u Pb. (10). Zde se napojíme na cyklotrasu č. 302 a pokračujeme do Třebska (11). Spolu s CT 302 odbočíme směr Kamenná a Zavržice. Před Kamennou odbočíme po cyklotrase č. 302o na Zavržice a jedeme až na rozc. Pod Vojnou (12). Pokračujeme po modré tur. značce do Žežic na rozc. Beránky (13) a odtud dolů po cyklostezce k Hypermarketu Albert (14) a dál do cíle na nám. 17. listopadu.

Zajímavosti na cestě:

Lesopark Litavka: Naučná stezka, významný krajinný prvek Lado u Lazeckého mlýna, dětská minizoo, možnost grilování, veřejné ohniště, cyklotrasa č. 302.

Hájovna U Slaniny (650 m): Hájovna pod třemošenským hřebenem 900 m západně od Příbrami-Kozičína. Částečně roubené stavení je důležitým orientačním bodem na křižovatce cest od Orlova a Kozičína na Pilskou nádrž. U hájovny je obůrka s jeleny. Objekt stojí na hranici CHKO. Místo je značně frekventované.

Vodní nádrž Pilská (673 m): Nádrž byla budována v letech 1849-1853 původně jako zásobárna vody, potřebné pro příbramské doly a hutě, v současnosti představuje největší rezervoár pitné vody pro příbramskou aglomeraci. V r. 1854 zde po dlouhodobých deštích došlo k protržení hráze. Přívalová vlna způsobila veliké materiální škody zejména v Bohutíně, kde také 2 osoby zahynuly. Výška hráze je 19 m a zadržuje na 21 ha až 1.870.000 m³ vody a je tak svým objemem největším vodním dílem v Brdech. Nádrž a její okolí jsou zařazeny do II. zóny ochrany CHKO.

Studánka Pilka (699 m): Pěkně upravená studánka u silničky (LC Obecnická) a u zelené tur.značky na Bor, sledovaná ČHMÚ.

Skelná Huť (715 m): Luční enkláva (II.zóna ochrany CHKO) s přezimovací obůrkou pro jelení zvěř, stodolou, dvěma seníky, malou vodní nádržkou, studánkou s dobrou vodou a mohutnou douglaskou v horní části Lázského údolí ve svazích hory Brdce (839 m). Po větrné smršti v r. 1749 zde zřídil podnikatel Tobiáš Matěj Adler sklárnu, která zde působila až do roku 1783. Sklárna byla zrušena a zůstala zde jen myslivna, která později zanikla také. Z horní části luk se nabízejí pěkné a neotřelé pohledy do kraje pod Brdy. Je zde také umístěn traumabod č. 16.

Struhy: Unikátní technické dílo – otevřený vodní kanál, dlouhý 17,5 km přiváděl vodu z Pilské a Lázské nádrže do příbramských a březohorských dolů a úpraven rud. Dnes se zachovaly bohužel jen jeho fragmenty, ačkoli ještě počátkem šedesátých let min. století byl funkční. Mezi Pilskou nádrží a Lázem podle zbytků kanálu prochází stejnojmenná lesní cesta (cyklotrasa č.8198).

Lesní cesta Havelská: Nyní už kompletně vyasfaltovaná lesní cesta, vhodnější spíše pro cyklisty, ačkoli po ní vede také modrá TZ pro pěší. Cesta je dlouhá 1,8 km. Začíná na rozcestí s LC Brdecká směrem od Skelné Hutě a končí na rozcestí s LC Andělskou (a cyklotrasou č. 8190). Traverzuje horní (západní) část Lázského údolí a překračuje horní Litavku nedaleko jejích pramenů.

Láz (590 m): Příjemná podhorská ves s řadou zachovalých objektů lidové architektury. Je výborným východiskem na hlavní hřeben Brd a do hlubokého Lázského údolí, kde pramení řeka Litavka. Nad obcí je na horním toku řeky vybudována vodní nádrž Láz (17,4 ha; 958 tis. m3) s 16m vysokou hrází, která slouží vodárenským účelům. V obci je koupaliště, restaurace, občerstvení, obchod, několik penziónů, hřiště. Každoročně se zde pořádá oblíbený pochod Putování lázského Nemehla.

Vysoká u Příbrami (580 m): Obec leží 8 km JZ od Příbrami. Ve zdejším zámečku (dnes Památník – muzeum Antonína Dvořáka) hraběte dr. Kounice často pobýval od r. 1884 až do své smrti v r.1904 hudební skladatel A.Dvořák, který si zde z bývalého špýcharu upravil tzv. vilu Rusalka. Rusalčino jezírko v zámeckém areálu jej údajně inspirovalo k opeře Rusalka. V letech 1897 a 1898 zde v zahradním domku na okraji areálu žil a tvořil také básník Josef Václav Sládek. V obci restaurace. Cyklotrasa č. 302.

Třebsko (530 m): Obec 9 km jižně od Příbrami. Do zdejšího kostela zacházel skladatel A. Dvořák, hrával zde také na varhany a později kostelu také jiné barokní varhany věnoval.

Pavel Čámský

Infocentrum

INFORMAČNÍ CENTRUM

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

Infocentrum otevřeno denně:
červen - září 10.00-17.00 h
říjen - květen 10.00-16.00 h
(kromě 24. – 26.12. a 1.1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek