Zavírka: jehla a tajuplný val

Zavírka je známý vrchol, který se zvedá na Pilským rybníkem, nevede však k němu značená turistická cesta. Některé prameny uvádějí, že zde bývalo hradiště, na což poukazují zbytky polokruhového kamenného valu.

Častým cílem výletů z Příbrami, Bohutína či Lázu bývá Pilský rybník. Z jeho jižních břehů se zvedá nápadný vrchol zvaný Zavírka (720 m). Poměrně příkrý svah přechází do náhorní roviny, z jejíhož západního okraje vystupuje nápadné skalisko ve tvaru jehly či ostrého břitu. V jihovýchodní části nalezneme zbytky rozsáhlého polokruhového valu.

Západní svah Zavírky navazuje hřebenem na jednu z brdských osmistovek Brdce (839 m) a tím se vlastně odděluje údolí vodárenské nádrže Pilské od Lázské. Cesta kolem takzvaných struh, vodního díla spojujícího obě nádrže, bývala už za dob Rakouska-Uherska cílem četných výletů. Kolem roku 1890 dokonce fungovala již jako značená turistická trasa. Dnes struhy, které byly původně součástí rozsáhlého vodního systému, již svoji původní funkci neplní a nalezneme zde jen jejich torzo.

Podle některých pramenů bylo na vrcholu Zavírky kdysi hradiště. To by mohly prokazovat zbytky mohutného polokruhového kamenné valu. Ten najdeme v jihovýchodní části náhorní roviny. Val je na jihu prolomen lesní cestou, podobně je tomu na východě. Tím došlo k jeho značnému poškození. Ve východní části jsou ale zbytky valu zachovalejší a ukazují, jak bylo toto dílo mohutné.

Zavírka je na seznamu archeologických jevů, které eviduje Národní památkový ústav v Praze.

Na Zavírku nevede značená cesta. Na vrchol se můžeme vydat od Pilského rybníka, tedy ze severní strany, zpočátku volným lesem. Lesní cesty vedou k vrcholu převážně z jižní strany. Náhorní mýtina je přehledná, takže jehlu i val najdeme poměrně snadno.

Mgr. Jaroslav Hodrment

Infocentrum

Informační centrum

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

otevřeno denně 10 - 16 hodin
(kromě 24., 25. a 26. 12., 1. 1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek