Budova Knihovny Jana Drdy

Uprostřed západní strany náměstí T. G. Masaryka je hlavní budova Knihovny Jana Drdy. Vznikla v místě, kde stával snad nejstarší příbramský měšťanský dům, datovaný k r. 1379, který údajně patřil rychtáři Janu z Michalovic. Tento původně gotický objekt byl v době 30leté války roku 1626 vypálen a později přestavěn barokně, s dvojicí štítů a podloubím.

Své místo zde měl známý zájezdní hostinec U Černého orla. V roce 1860 došlo k zásadní přestavbě, při které bylo zazděno podloubí a byly odstraněny charakteristické štíty. Po 1. světové válce pak byla budova do základů rozbořena. V roce 1922 ji vystřídal dům okresního zastupitelstva s architekturou, historizujícího ladění s výrazným portálem lemovaným sloupy, četnými římsami a štítem osázeným vázami.

Tato stavba se dochovala do současnosti. Od roku 1984 zde má sídlo Knihovna Jana Drdy.

Infocentrum

Informační centrum

Infocentrum Městského úřadu Příbram
Zámeček - Ernestinum, Tyršova 106, Příbram

telefon: 318 402 381
bezplatná linka: 800 555 600

e-mail: info@pribram.eu 

otevřeno denně 10 - 16 hodin
(kromě 24., 25. a 26. 12., 1. 1.)

Videogalerie

video
více videí

Fotogalerie

více fotek